Download Fathul Jawad Ibnu Hajar Al Haitami

Download Fathul Jawad Ibnu Hajar
Share Post
Flashdisk Kitab Kuning PDF

Download Fathul Jawad Ibnu Hajar Al Haitami

Kitab Fathul Jawad bi Syarah Al Irsyad (فتح الجواد بشرح الإرشاد) merupakan salah satu kitab-kitab fiqh karya al-Shaykh Ibn Hajar al-Haytami yang terkenal. Fathul Jawad adalah ringkasan kitab al Imdad bi Syarah al Irsyad yang juga merupakan karya beliau. Kedua kitab ini adalah penjelasan (syarh) kepada kitab Al Iryad karya al-Imam Isma‘il bin Abi Bakr Ibn al-Muqri al-Yamani (837H). Fathul Jawad bi Syarah Al Irsyad merupakan sebuah penulisan fiqh yang dikarang dengan susunan-susunan topik yang menarik dan mendapat sambutan yang baik terutamanya di Yaman.

Flashdisk Kitab Kuning PDF

Terdapat dua hasyiah bagi kitab ini.  Yaitu hasyiah yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Haytami sendiri dan Hasyiah al-‘Allamah al-‘Uqaybi al-Yamani.  Al Imam ‘Abd Allah Ba Qushayr (1076H) telah mencoba melakukan ringkasan terhadap kitab ini tetapi beliau tidak dapat menyelesaikan usahanya itu. Fathul Jawad bi Syarah Al Irsyad  ini berada ditangga yang kedua setelah Tuhfah al-Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj. Untuk dimuktamadkan pandangan-pandangan di dalamnya jika berlaku percanggahan pandangan beliau dalam karangan-karangan fiqhnya.

Silakan Download Fathul Jawad Ibnu hajar pada link dibawah ini:

Download Fathul Jawad Jilid 1

Download Fathul Jawad Jilid 2

Download Fathul Jawad Jilid 3

Namun kitab ini termasuk kitab yang jarang ditemui di pasaran maupun ditangan para pelajar fiqh Syafi’i sendiri bahkan di pesantren-pesantren/pondok-pondok juga sangat jarang ditemui kitab ini, padahal dalam Kitab I`anah al-Thalibin isi kitab Fath al-Jawad sangat sering dinukilkan oleh Sayydi Bakri Syatha. Alhamdulillah sekarang kitab ini telah diterbitkan kembali oleh penerbit Dar Kutub Ilmiyah dalam tiga jilid. Bagi yang Download Fathul Jawad Ibnu hajar bisa membagikan dan menyebarkan postingan ini agar semakin banyak yang dapat mendownload Kitab ini.

Komentar