Download Kitab Sunan Abu Dawud

Share Post
Flashdisk Kitab Kuning PDF

Download Kitab Sunan Abu Dawud.

Kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab hadist ketiga dalam kutubbus sittah setelah Shahih Bukhori  dan Shahih Muslim. Hal ini berdasarkan urutan yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqolani. Kitab Sunan Abu Dawud merupakan kumpulan kitab hadist yang diriwayatkan oleh  Imam Abu Dawud. 

Flashdisk Kitab Kuning PDF

Sepanjang hidupnya, sekitar 73 tiga tahun (202-275 H), Imam Abu Dawud banyak mengabdikan dirinya pada ilmu hadis. Sejak kecil, ia belajar, mengumpulkan, menghafal, meneliti, dan membukukan ratusan ribu hadis serta mengajarkan hadis kepada umat. Sunan Abu Dawud terbagi menjadi beberapa kitab di mana tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Beberapa judul bab menunjukkan fiqih Imam Abu Dawud terhadap hadis-hadis yang termuat di dalamnya.

Download Juga: Terjemah Sunan Abu Dawud

Selama masa pendidikan hingga mengajarkan hadis, Abu Dawud banyak menulis kitab. Di antaranya Kitab Sunnan Abu Dawud, Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal-Mansukh, Fadla’il al-A’mal, Kitab Az-Zuhd, Dala’il an-Nubuwah, Ibtida’ al-Wahyu, dan Alhbar al-Khawarij. Silakan Download Kitab Sunan Abu Dawud pada Link yang berwarna biru.

Download Sunan Abu Dawud

Karyanya yang termasyhur dan beredar luas di kalangan umat Islam adalah Kitab Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Sunan tersebut, Abu Dawud menyusunnya dengan metode yang sangat teliti dan terperinci. Awalnya, kitab tersebut memuat hadis-hadis hukum dan juga hadis yang berkenaan dengan amal-amal yang terpuji, kisah-kisah atau nasihat, serta adab dan tafsir. Namun, ia mengkhususkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum.   

 

Komentar