Download Jalaul Afham Syarah ‘Aqidatul Awam

Download-Jalaul-Afham
Share Post
Flashdisk Kitab Kuning PDF

Kitab Jala’ al-Afham Bi Syarh ‘Aqidah al-Awam ini merupakan Syarah/Penjelasan Nadhom Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuqi yang berisikan tentang dasar-dasar Aqidah.  Sifat Wajib, Mustahilm dan Jaiz Allah, Juga menjelaskan tentang Malaikat, kitab-kitab yang diturunkan pada para nabi, keluarga nabi Muhammad, juga Isra’-Mi’raj nabi.

Kitab ini sangat cocok untuk dibaca dan diajarkan untuk pemula atau orang-orang yang masih belum mengetahui sama sekali ilmu tauhid. Penjebarannya ringkas, jelas, dan pas. Cukup untuk memantapkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah.

Flashdisk Kitab Kuning PDF

Ternyata, kitab ini dikumpulkan oleh kiai Indonesia. Yaitu, KH. Ihya’ Ulumiddin, Pengasuh Pondok Pesantren “Nurul Haramain” Pujon, Malang, Jatim.

Menurut penuturan KH. Ihya’ Ulumiddin dalam pengantarnya, kitab ini beliau kumpulkan saat nyantri pada Sayyid Muhammad al-Maliki di Makkah. Pengumpulan ini juga atas perintah dari murabbi ruhi, Sayyid Muhammad. Kiai Ihya’ mengumpulkannya dari beberapa kitab yang diajarkan oleh Sayyid Muhammad al-Maliki.

Download Juga:  Nurudz Dholam Syekh Nawawi

Kitab Jala al-Afham terbitan Dar as-Sanabil dan Dar al-Hawi ini memiliki keistimewaan tersendiri. Yaitu, kitab ini mendapat tashih langsung dari Sayyid Muhammad sebelum wafat.

Secara fisik, kitab ini juga bagus sekali. Kertas tebal dan berwarna putih agak kuning (buram). Tulisannya jelas. Setiap ayat Al-Quran dan hadis disertai referensi di catatan kaki. Maka, kitab Jala’ al-Afham Bi Syarh ‘Aqidah al-‘Awam ini memang cocok untuk memantapkan ‘akidah dasar Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Download Jalaul Afham Syarah ‘Aqidatul Awam

Judul : Jala’ al-Afhâm Bi Syarh ‘Aqîdah al-‘Awâm
Muallif : al-‘Allamah al-Muhaddish as-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani
Pengumpul : KH. Muhammad Ihya’ Ulumiddin
Muhaqqiq : Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani
Penerbit : Dar as-Sanabil & Dar al-Hawi
Halaman : 144

Sekilas tentang Kitab Aqidatul Awam

Kitab ‘Aqîdatul ‘Awâm dikarang oleh al-Imam al-‘Allâmah Ahmad bin Muhammad Ramadhân bin Manshûr al-Makki al-Marzûki al-Mâliki al-Husaini al-Hasani. Salah seorang mufti mazhab Maliki di Makkah.   Syekh Ahmad al-Marzûqi lahir di Mesir pada tahun 1205 H. Beliau menuntut ilmu di Makkah, kemudian menjadi pengajar di Masjidil haram dan diangkat menjadi Mufti dalam Mazhab Maliki. Syekh Ahmad al-Marzûqi terkenal dengan kezuhudan dan ketakwaannya, serta karangaan-karangannya yang sangat bermanfaat (Syekh Hisyâm al-Kâmil, Fath al-‘Allâm Syarh Mandhûmah ‘Aqîdatul ‘Awâm, Dar el-Manâr, cetakan pertama, 2013, h. 11).

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ibrâhim al-‘Abîdi—kepadanya beliau mempelajari qirâah al-’asyrah. Dan murid-muridnya yang masyhur di antaranya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad ar-Rifâ’i, dan Syekh Ahmad Dahman.   Karangan Syekh Ahmad al-Marzûqi yang terkenal selain Mandhûmah ‘Aqîdatul ‘Awâm adalah Tahshîl Naylil Marâm, yaitu kitab syarah dari ‘Aqîdatul ‘Awâm. Kemudian al-Fawâid al-Marzûqiyah, sebuah kitab syarh atas kitab Jurûmiyah. Selain ‘Aqîdatul ‘Awâm, karyanya yang berbentuk nadham (syair) adalah Mandhûmah ‘Ilmi Falak dan Mandhûmah ‘Ishmat al-Anbiyâ’.  Syekh Ahmad al-Marzûqi wafat di Makkah pada tahun 1281 H dan dimakamkan di Jannatul Mu’alla atau pemakaman Ma’la.

Demikianlah tulisan tentang Download Jalaul Afham Syarah ‘Aqidatul Awam jika terdapat kendala dalam download atau link Download rusak silakan informasikan ke admin.

Komentar